opc_loader
ZOMERSLUITING: van 11 juli tot en met 7 augustus is de winkel gesloten. Er vindt ook geen verzending van orders plaats in deze periode.

Disclaimer


In PDF

SwimMere zwemsport spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft SwimMere zwemsport naar een goede toegankelijkheid van deze site en van de langs elektronische weg aangeboden diensten. SwimMere zwemsport behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel of volledig zijn, dan aanvaardt SwimMere zwemsport geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

Ook kan SwimMere zwemsport geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. SwimMere zwemsport garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

SwimMere zwemsport sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. SwimMere zwemsport onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. SwimMere zwemsport geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan SwimMere zwemsport garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen te nemen.

Tevens aanvaardt SwimMere zwemsport geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Vragen op opmerkingen kunt u doorgeven via de contactpagina op de website van www.swimmerezwemsport.nl of telefonisch 06-12548660 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur).