opc_loader
LET OP: WINKEL ALMERE ALLEEN OPEN OP AFSPRAAK! Plan je afspraak voor de winkel in, via de knop onderaan deze pagina. Klik hier voor de kalender voor afwijkende openingstijden bij vakanties, feestdagen ed.

SwimMere zwemsport en uw privacy

In PDF

gewijzigd  3 maart 2023. Afterpay gewijzigd in Riverty; verwijzing naar SwimCoins is komen te vervallen i.v.m. beëindiging spaarmogelijkheid.

gewijzigd  13 april 2023. Een enkele naamswijziging van Afterpay in Riverty; nieuwsbrief abonnement geen belemmering verwijderen account

 

SwimMere (SwimMere zwemsport en SwimMere talent) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij deze gegevens uitsluitend met uw toestemming. SwimMere verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SwimMere verwerkt persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten en deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht (indien opgegeven, niet verplicht)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum (alleen bij betaaloptie Achteraf betalen via Riverty)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld uw maat bij het plaatsen van een bestelling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Volgens de wet vallen niet alle gegevens onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar vallen hier ongeacht de soort gegevens wel onder. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie indien mogelijk verwijderen of aanpassen.

 

 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig
Bij SwimMere bestaat de mogelijkheid om met en zonder account een order te plaatsen c.q. in de winkel een aankoop te doen. In alle gevallen, met uitzondering van een aankoop in de winkel zonder account, verwerkt SwimMere uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw order en u hierover te kunnen berichten;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief (indien u zich hiervoor hebt aangemeld);
 • u te kunnen bellen of een sms te kunnen sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren indien u een order via de webwinkel plaatst;
 • u gelijktijdig met uw order via de webwinkel of aankoop in de winkel te voorzien van informatie over artikelen, producten van SwimMere of andere zaken die voor zwemmers van belang kan zijn;
 • bij klachten of vragen kan SwimMere uw gegevens erbij zoeken.

Wat kunt u met een eventueel aangemaakt account

 • u hebt de mogelijkheid om uw orders online na te kijken;
 • u kunt zich in uw account aan- en afmelden op het nieuwsbriefabonnement (ook mogelijk zonder account echter dan via een e-mail aan SwimMere of via de mogelijkheid in de door u ontvangen nieuwsbrief);
 • u kunt adresgegevens aanpassen;
 • bij een volgende order is het niet noodzakelijk om al uw gegevens nogmaals in te voeren.

 

Bij een aankoop in de winkel zonder account, worden geheel geen gegevens bewaard.

Reclame, win acties en sociale media
SwimMere kan Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest gebruiken voor verspreiding van informatie, win acties en reclame doeleinden. Geplaatste berichten door u zijn op deze site openbaar. Berichten met persoonlijk inhoud (zoals adres, leeftijd, foto ed) zullen door SwimMere buiten het openbare deel van de sociale media verstuurd worden, met uitzondering van gegevens waarbij dit tussen u en SwimMere is overeengekomen.

Hoe lang we gegevens bewaren (procedure vanaf 1 januari 2018)
SwimMere zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld echter met dien verstande dat rekening gehouden wordt met wettelijke termijnen.

Uw account blijft standaard drie jaar bestaan (tellend vanaf 1 januari na het aanmaken van de account). Indien er drie jaar lang geen mutatie heeft plaatsgevonden op uw account, wordt het account door SwimMere verwijderd (eerste opschoning 1 januari 2019). Indien u eerder uw account wilt laten verwijderen, dient u een e-mail te sturen aan [email protected] met uw naam en e-mailadres (zie ook hieronder bij Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen). SwimMere verwijdert dan uw eventuele nieuwsbrief inschrijving en uw accountgegevens.

Uw orders met uw gegevens blijven de wettelijke termijn van 7 jaar (de eerste 1 januari na 7 jaar tellend vanaf definitieve belastingaanslag SwimMere over het jaar van de order) bestaan. Daarna worden ze verwijderd. Een eventuele verlenging van deze termijn vindt alleen plaats op verzoek van de wetgever.
Voorbeelden:
order 6 maart 2012, definitieve aanslag 20 oktober 2013, verwijdering gegevens 1 januari 2021 tenzij wetgever om een langere bewaartermijn verzoekt.
order 6 maart 2012, definitieve aanslag 5 januari 2014, verwijdering gegevens 1 januari 2022
Mocht u uw orders niet verwijderd willen hebben, ook niet na de wettelijke termijn, dan dient u een e-mail aan [email protected] te sturen. De gegevens blijven dan bestaan totdat u aangeeft dat ze verwijderd moeten worden. Heeft u een account, dan blijven de gegevens ook voor u zichtbaar in uw account.

Indien u zich ingeschreven hebt of u bent ingeschreven door het invullen van een accountformulier in de winkel en geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u dit bij een eerst volgende nieuwsbrief onderaan de nieuwsbrief aangeven. U kunt ook een e-mail sturen aan SwimMere met het verzoek het abonnement te stoppen of u kunt inloggen op uw account en uzelf uitschrijven.

 

 

Overzicht bewaartermijnen

 WatStandaard bewaartermijnVoorwaarden verwijderingVerwijdering op verzoek
AccountgegevensNaam, adres, telefoon, e-mail, 

3 jaar tellend van 1 januari na het jaar van de laatste order

 

Geen orders in laatste drie jaarMogelijk. Alle gegevens worden verwijderd. 
Orders webwinkelNaam, adres, telefoon, email, orders met artikelen/maten/
prijzen/kortingen/
 
7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de order

Alleen mogelijk indien niet in tegenspraak wetgeving.

Langer bewaren op verzoek mogelijk.

Orders winkel met accountNaam, adres, telefoon, email, orders7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de order

Alleen mogelijk indien niet in tegenspraak wetgeving.

Langer bewaren op verzoek mogelijk.

Orders winkel zonder accountGeen persoons gegevens7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de orderNiet van toepassing (niet naar persoon te traceren)
MailwisselingOrderbevestiging, correspondentie7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de order

Alleen mogelijk indien niet in tegenspraak wetgeving.

Langer bewaren op verzoek mogelijk.

 

 

 WatStandaard bewaartermijnVoorwaarden verwijderingVerwijdering op verzoek
NieuwsbriefNaam, e-mail

Zolang als ingeschreven.

Bij uitschrijving wordt dit verwerkt voor verzending van de eerste volgende nieuwsbrief

Niet van toepassingElk moment is uitschrijven mogelijk via e-mail of knop in laatst ontvangen nieuwsbrief
BoekhoudingNaam (geen verdere verwijzing)7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de order

Alleen mogelijk indien niet in tegenspraak wetgeving.

Langer bewaren niet van toepassing, administratie wordt verwijderd. Orders kunnen wel blijven bestaan.

Onderstaande locaties alleen indien van toepassing op uw geplaatste order

MyParcel (verzending order met track en trace)

(zie ook privacy statement MyParcel)

Naam, adres, e-mail7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de order

Alleen mogelijk indien niet in tegenspraak wetgeving.

 

 

 

 WatStandaard bewaartermijnVoorwaarden verwijderingVerwijdering op verzoek

Pay.nl (betaalprovider, order betaald met iDEAL, Riverty of buitenlandse betaling m.u.v. PayPal)

(zie ook privacy statement Pay.Nl)

Naam, adres, bankrekening, order  Op verzoek voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is en tenzij nadere verwerking van de persoonsgegevens verplicht is op grond van EU wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan Pay.NL is onderworpen

Riverty (order betaald via mogelijkheid “achteraf betalen”)

(zie ook privacy statement Riverty)

Naam, adres, bankrekening, order, geboortedatum7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de orderAlleen mogelijk indien niet in tegenspraak wetgeving.

PayPal (betaaldienst, indien door buitenlandse klant hiervoor gekozen is)

(zie ook privacy statement PayPal)

Naam, adres, bankrekening, order, geboortedatum7 jaar tellend van 1 januari na definitieve aanslag belasting over het jaar van de orderGeen verplichting van wetgever voor het langer bewaren van de orderAlleen mogelijk indien niet in tegenspraak wetgeving.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (in lijn met wetgeving). U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, sturen wij een mail naar het ons bekende e-mail adres in uw account met het verzoek uw aanvraag voor inzage, correctie of verwijdering te bevestigen. Dit ter bescherming van uw privacy. SwimMere zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren via het in ons systeem bekende e-mailadres.

Delen met anderen
SwimMere zwemsport verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien wettelijke vereist een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SwimMere blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Hieronder vallen met name: MyParcel (pakketbezorging via PostNL), Shoptrader (verwerker transacties), Pay.Nl (betaalprovider), Riverty onderdeel van Arvato Finance (kredietverstrekker voor achteraf betalen), PayPal (betaalprovider voor buitenlandse klanten), Exact (boekhoudkundige verwerking), MailChimp (nieuwsbrief) en de ING (bank). Via een verwerkersovereenkomst tussen SwimMere en deze bedrijven of via de eigen privacy statement van het bedrijf worden uw privacy gewaarborgd. De Privacy Statement van Riverty is op de website van SwimMere in te zien. Mocht u van een van de andere bedrijven de Privacy Statement of verwerkersovereenkomst in willen zien, dan verzoeken wij u een mail aan [email protected] te sturen.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SwimMere zwemsport.

SwimMere zwemsport waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en wij gaan daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij SwimMere raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer (SSL/https). Ook de hierboven genoemde bedrijven gebruiken een SSL verbinding.

Uw gegevens zijn alleen te raadplegen voor personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw orders, vragen of andere voor u van belang zijnde acties. Waar mogelijk zijn systemen beschermd met tweestapsverificatie.

SwimMere neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].

 

In kaart brengen websitebezoek

SwimMere gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op een server. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten*  en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.
*(SwimMere krijgt informatie over totaal aantal bezoekers, totaal aantal nieuwe bezoekers, totaal aantal bezoekers per regio, totaal aantal bezoekers per uur, gebruikte zoekmachine en gebruikte zoekwoorden. Deze gegevens zijn door SwimMere niet te herleiden per IP adres).

Informatie
Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u een bericht sturen aan [email protected] of [email protected]. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Als een wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op de website altijd de meest recente informatie.