opc_loader
ZOMERSLUITING: van 11 juli tot en met 7 augustus is de winkel gesloten. Er vindt ook geen verzending van orders plaats in deze periode.

Artikel 17 – Klachtenregeling (Algemene voorwaarden)

17.1      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

17.2      De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.3      Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.4      Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de ondernemer of overeenkomsten gesloten met de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Alle klachten worden opgenomen met de leverancier van de goederen waarover de klacht gaat. De leverancier beoordeelt de klacht en doet uitspraak. Om tot een uitspraak te komen, dient het artikel opgestuurd te worden naar SwimMere zwemsport, Kebajastraat 23, 1336 NA Almere met omschrijving van de klacht. Hiervoor kunt u het formulier herroeping en ruiling gebruiken. Bij het veld opmerking vermeldt u de klacht.

Vragen op opmerkingen kunt u doorgeven via de contactpagina op de website van www.swimmerezwemsport.nl of telefonisch 06-12548660 en 036-5246625 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur).